Route

Wanneer u Amsterdam bereikt moet u de route Haarlem, Heemstede,Zandvoort volgen

Zodra u Zandvoort binnenrijd bij het eerste grote kruispunt rechtsaf de kostverlorenstraat inrijden,vervolgens de 4 de straat links de konninginneweg inslaan dan direct aan de rechterkant no. 43 Aquarius Apartments

Wanneer u de route volgt Haarlem ,Overveen,Zandvoort dan rijdt u via de boulevard,bij de eerste rotonde rechtdoor ,dan aan het einde met de weg mee naar links en dan met de weg mee naar rechts ,dan de eerste naar links de zeestraat op ,en dan de 5 de naar rechts inrijden, de konninginneweg inslaan dan direct aan de rechterkant no 43 Aquarius Apartments.

Kaart van Zandvoort (druk hier)

aquarius maps